Ο ιστότοπος www.cavamoutafi.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «Κάβα Μουτάφη» (ΑΦΜ , ΔΟΥ Χίου) Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 7, 82131, στη Χίο.
 
Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.cavamoutafi.gr παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τους ακόλουθους όρους. Οι επισκέπτες/ πελάτες του ιστότοπου καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις σελίδες, να κάνουν χρήση των δεδομένων και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του ιστότοπου, μόνο εάν τις αποδέχονται. Οι υπάρχουσες και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες στον ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στον ιστότοπο είναι σωστά και πλήρη. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν αποτελούν ευθύνη της Εταιρείας τυχόν ζημιές που ενδέχεται να υποστούν επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες, από τη χρήση των υπηρεσιών, του περιεχομένου και των επιλογών που κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, η Κάβα Μουτάφη δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις ή για τυχόν ζημιές από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή άλλους, για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων μερών σε προϊόντα ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας.
 
Ο κάτοχος του ιστότοπου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την περιορισμένη διάρκεια, τη διαγραφή, τη χαμηλή απόδοση ή την αποτυχία αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων χρηστών ή υπηρεσιών. Έχουμε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για τους χρήστες, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι κανένα πρόγραμμα ή πληροφορίες στην ιστοσελίδα δεν περιέχουν κακόβουλους κώδικες, ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστρεπτική δυνατότητα για το σύστημα υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ιούς και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.
 
Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο ιστότοπου τρίτου μέρους που συνδέεται με υπερσυνδέσμους (links).
 
Ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης του ιστότοπου πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ελληνικού και διεθνούς δικαίου και να απέχει από οποιαδήποτε χρήση παρανομίας, και αντίθετων προς τα χρηστά ήθη, και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μας.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cavamoutafi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να αλλάζει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μόνο μέσω της αναγγελίας τους στην παρούσα ιστοσελίδα.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. εικόνες, πληροφορίες, βίντεο, δεδομένα) και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.cavamoutafi.gr εισήλθαν στο δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.cavamoutafi.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αποτελούν ιδιοκτησιακά σήματα της www.cavamoutafi.gr ή τρίτων που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταφορά ή άδεια ή δικαίωμα χρήσης.
 
Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, επεξεργασία, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου, όπως και οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της www.cavamoutafi.gr ή άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
 
Οι χρήστες αποδέχονται ότι θα κάνουν νόμιμη χρήση του καταστήματος. Ως εκ τούτου, συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για:
Α) μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο παράνομου περιεχομένου ή απειλητικού περιεχομένου, καταχρηστική, δυσφημητική, δυνητική βλάβη της ιδιωτικής ζωής ή ιδιωτικής ζωής τρίτων
Β) κακομεταχείριση ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο
Γ) μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή πνευματικά δικαιώματα
Δ) μετάδοση ανεπιθύμητων μηνυμάτων κάθε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης
E) μετάδοση οποιοδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέψουν οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό
ΣΤ) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών
 
Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων, οι χρήστες καλούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία αποκαθιστώντας τυχόν απώλεια ζημιών.
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη/ πελάτη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο είναι: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και σε περίπτωση πληρωμής με αριθμό πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.
 
Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να: α) παρέχει ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που ζητούνται από τον ιστότοπο. Τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος στις αρμόδιες αρχές), διατηρώντας όμως τον προσωπικό χαρακτήρα τους. Ο ιστότοπος διατηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας, στατιστικών και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης / επισκέπτης του ιστότοπου έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2271025330 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ??? και να προσδιορίσει την ύπαρξη ενός προσωπικού αρχείου για να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή.
 
Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τον εντοπισμό επισκεπτών/ χρηστών/ πελατών συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων web. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να καθοριστούν οι περιοχές της ιστοσελίδας χρήσιμες και δημοφιλείς. Οι χρήστες των ιστοσελίδων έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες ακολουθήσουν υπερσυνδέσμους (συνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους, ο παρόν ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cavamoutafi.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες που προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα του χρήστη από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλοίωση ή καταστροφή. Όλα τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας χειρίζονται με την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί ή να αλλάξει κατά τη μεταφορά μέσω του Διαδικτύου.
 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 
Η πραγματοποίηση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως που ρυθμίζεται από το νομικό πλαίσιο. Δυνατότητα συνάψεως έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εάν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε συμβατικά με τα άρθρα του ελληνικού Αστικού Κώδικα.
 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 
Όλες οι παραγγελίες συνοδεύονται από τιμολόγιο ή απόδειξη, όπου αναγράφονται τα προϊόντα, οι ποσότητες και όλες οι χρεώσεις (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, έξοδα αποστολής). Αν πρόκειται για δώρο, η παραγγελία συνοδεύεται από ένα δελτίο παράδοσης που δείχνει τα προϊόντα και τις ποσότητες αλλά όχι τις τιμές. Η απόδειξη παραλαβής τιμολογίου ή δώρου μπορεί να σταλεί στους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου. Η εταιρεία τηρεί στο αρχείο της αντίγραφα για κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης.
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
 
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνευόμενες σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης, επιχειρηματικής δεοντολογίας και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό των δικαιωμάτων.
 
Εάν κάποια διάταξη διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς τον νόμο και άρα άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να παράγει αποτελέσματα, χωρίς να επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα άλλων όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα αποτελέσει μέρος της, αν δεν εκφραστεί γραπτώς και ενσωματωθεί σε αυτήν.
 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει μονομερώς αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες. Το www.cavamoutafi.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 
Ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει τα επιθυμητά προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας www.cavamoutafi.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ???, τηλέφωνο 227125330 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κάβα Μουτάφη, Ελ. Βενιζέλου 7. 82131, Χίος. Όταν ο πελάτης παραγγέλλει online, συμπληρώνει για τον εαυτό του τα στοιχεία της αντίστοιχης φόρμας παραγγελίας. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παραγγελία σας πριν την ολοκλήρωσή της. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε για σφάλμα στην αποστολή των προϊόντων που οφείλεται σε εσφαλμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον πελάτη.
 
Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να μας δώσετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο).
 
Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είναι απαραίτητες για μεγάλες / ογκώδεις παραγγελίες πάνω από ???12 φιάλες ή πολύτιμες συλλεκτικές φιάλες που απαιτούν προσυνεννόηση για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 
Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης με όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση. Αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.
 
ΤΙΜΕΣ
 
Οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν έγκυρο ΦΠΑ. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής ή τους τυχόν φόρους, δασμούς ή επιβαρύνσεις που μπορεί να ισχύουν στην περιοχή της αποστολής, την πληρωμή της οποίας φέρει ο δικαιούχος.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cavamoutafi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μόνο μέσω της αναγραφής τους στην ιστοσελίδα του. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης.
 
Όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενίοτε υπόκεινται σε τυπογραφικά σφάλματα.